Best Online Portal for Instagram | Trending Topics | Privacy Policy

Photos, videos and stories from instagram posts tagged with #priceojeziku

Images, videos and stories tagged with #priceojeziku

Instagram media - На данашњи дан, 14. марта 1932. године, рођен је Мирослав Мика Антић. ✨ . . . #priceojeziku… 2264891039068552285
Instagram media - Иво Андрић, српски књижевник, добио је Нобелову награду за књижевност 1961. године,… 2263935379585876946
Иво Андрић, српски књижевник, добио је Нобелову награду за књижевност 1961. године, и то за, како је наведено, епску снагу којом је обликовао теме и приказао судбине људи током историје своје земље. Његова најпознатија дела су романи На Дрини ћуприја, Госпођица, Травничка хроника и Проклета авлија, а написао је и многобројне приповетке и есеје.🍀 . . . #priceojeziku #ivoandric #andric #citati #srpskaknjizevnost #knjizevnost #proza #literatura #sreca #sreća #misli #citatdana
Instagram media - Наведене глаголске именице исправне су искључиво у облику на -љење. 📝 . . . #kakosepise… 2263372595626243109
Instagram media - Како називате уређај за рачунање? 🏧 Знате ли још неку реч која је настала на овакав… 2262483303848607653
Како називате уређај за рачунање? 🏧 Знате ли још неку реч која је настала на овакав начин? . . . #priceojeziku #srpskijezik #leksika #kakosekaze #reci #recnik #srpski #jezik #jezickezanimljivosti
Instagram media - 💭 . . . #srpskaknjizevnost #momokapor #pisci #proza #knjizevnost #citati #priceojeziku 2257623461086594830
Instagram media - Пароними. 📝 . . . #paronimi #srpskijezik #srpski #leksikologija #semantika #paronimija… 2257567928904184107
Instagram media - Спој предлога и заменице СА МНОМ пише се одвојено. 📝 . . . #srpskijezik #priceojeziku… 2255179319366594244
Instagram media - Једна од најлепших песама које постоје на нашем језику дело је Васка Попе. Песма… 2254801783713184125
Једна од најлепших песама које постоје на нашем језику дело је Васка Попе. Песма је део циклуса песама Далеко у нама, чија је тема љубав.❤️ . . . #srpskaknjizevnost #vaskopopa #dalekounama #ocijutvojihdanije #poezija #ljubav #pesma #stihovi #citati #priceojeziku
Instagram media - Да ли слушате радио? 📻 . . . #srpskijezik #jezik #priceojeziku #lingvistika #pravopis… 2252416626381462629
Instagram media - Исправан облик датива и локатива ове речи је ЖУРКИ, а не ЖУРЦИ. 🎊🎉 . . . #srpskijezik… 2252301793870856802
Instagram media - Зашто се каже да је неко добио корпу онда када је одбијен? 💔 . . . #srpskijezik… 2251720625907663779
Instagram media - Знате ли ко су лектори? Да ли вам је некад била потребна помоћ лектора? 📝 . . .… 2251052275762320223
Instagram media - Променљиве и непроменљиве речи у српском језику. 📝 . . . #priceojeziku #morfologija… 2250432570609533298
Instagram media - Међународни дан матерњег језика обележава се 21. фебруара.💭 . #srpskijezik #maternjijezik… 2248609413741350024
Instagram media - „Мизера”, Милош Црњански. ✨ . . . #priceojeziku #knjizevnost #srpskaknjizevnost… 2240979764479762956
Instagram media - Узалуд је будим. 🕊️ . . . #priceojeziku #poezija #srpskaknjizevnost #knjizevnost… 2240863698290156089
Instagram media - Једначење сугласника по звучности. 📝 . . . #srpskijezik #glas #glasovi #glasovnepromene… 2239414388939750694
Instagram media - Бора Станковић је један од оних писаца који вас вуку да их читате још и који вам… 2237953067404722656
Бора Станковић је један од оних писаца који вас вуку да их читате још и који вам тако животно и сурово прикажу људске судбине. Његова најпознатија дела су романи „Нечиста крв” и „Газда Младен”, драма „Коштана” и многобројне приповетке сабране у збиркама „Божји људи” и „Стари дани”. Сима Пандуровић забележио је да му је Бора једном приликом, када му је уредништво затражило да што пре заврши приповетку, рекао: „Они мисле то је тек тако: дај ми причу, кад њима треба. Они не знају да ја сваку своју приповетку одболујем”. Чиниће вам се приликом читања неких његових дела да ће и вама бити потребно време да их одболујете. Ово је одломак из једне од мојих омиљених прича, која носи назив „Станоја”. Станоја је човек коме је упућено питање из овог цитата, човек који је променио цео свој живот након једног догађаја и који је целог живота желео само једно - љубав. Да ли сте ви читали Бору Станковића? Које дело вам је омиљено? . . . #priceojeziku #srpskaknjizevnost #knjizevnost #price #pripovetke #citati #borastankovic #stanoja #citanje #knjige
Instagram media - ВОКАЛИ 📝 Вокали се у српском језику деле према хоризонталном и вертикалном положају… 2237236948087641718
ВОКАЛИ 📝 Вокали се у српском језику деле према хоризонталном и вертикалном положају језика. Према вертикалном положају језика вокали могу бити: - високи: И, У - средњи: Е, О - ниски: A Према хоризонталном положају језика вокали могу бити: - предњи: И, Е - средњи: А - задњи: У, О . . . #srpskijezik #priceojeziku #vokali #fonetika #glasovi #jezik #lingvistika
Instagram media - Подела гласова према месту изговора. 📝 . . . #srpskijezik #priceojeziku #glasovi… 2236660688609361404
Instagram media - Фонетика је део науке о језику који се бави проучавањем гласова и гласовних промена.… 2236616409837150622
Instagram media - Актуелним квалификативом исказује се нека особина субјекта или објекта актуелна… 2236547318291917089
Актуелним квалификативом исказује се нека особина субјекта или објекта актуелна у датом тренутку. Актуелни квалификатив може бити придевска реч или придевска синтагма у истом падежу као именички појам (субјекат или објекат) на који се односи. Назив актуелни квалификатив један је од најкомпликованијих назива у српској граматици, те често беспотребно плаши ученике који се први пут сусрећу са овим називом. Реч актуелни односи се на чињеницу да се дешава у датом тренутку, а реч квалификативни односи се на чињеницу да квалификује појам на који се односи. #srpskijezik #lingvistika #jezik #priceojeziku #sintaksa #aktuelnikvalifikativ #recenica
Instagram media - Дијалекти српског језика 💡 Млађе дијалекте, шумадијско-војвођански и источнохерцеговачки,… 2234352121667722002
Дијалекти српског језика 💡 Млађе дијалекте, шумадијско-војвођански и источнохерцеговачки, одликује четвороакценатски систем и нова деклинација (систем од седам падежа). Старији дијалекти имају старију деклинацију, мање од седам падежа, често само два (номинатив и акузатив) и различит број акцената, у зависности од подручја. Призренско-тимочки дијалекат има само један акценат, експираторни, док косовско-ресавски акценат има углавном два, силазна акцента, али се у неким регијама чује и више. Екавски изговор имају шумадијско-војвођански, косовско-ресавски и призренско-тимочки дијалекат, док ијекавски изговор имају зетско-рашки и источнохерцеговачки дијалекат. Неретко се сусрећемо са негативним ставом према старијим дијалектима. Како ви реагујете на некњижевни, народни говор? Да ли вам смета или га посматрате као богатство нашег језика? Ако мене питате, дијалекти су права ризница занимљивих речи. Занимљива је и чињеница да ће једну исту ствар на један начин назвати неко из Суботице, на други неко из Лесковца, а на трећи неко из Ужица. Речник српскохрватског књижевног и народног језика САНУ имаће, када буде био завршен, око пола милиона речи. Садржаће речи из свих наших дијалеката, чиме ћемо обухватити целокупан лексички фонд нашег језика. 💡 #srpskijezik #priceojeziku #govor #srpski #dijalekti #dijalektologija #jezik #lingvistika
Instagram media - Датив и локатив једнине именице маска гласи и маски и масци. Генитив множине гласи… 2230053958178033560
Датив и локатив једнине именице маска гласи и маски и масци. Генитив множине гласи маски. 🎭 . . . #srpskijezik #maska #priceojeziku #pravopis #zastosekaze #zastosepise #gramatika #lingvistika #dubleti #srpski #jezik #glasovnepromene
Instagram media - Метонимија на грчком језику значи замена имена. Метонимија је замена једне лексеме… 2229959756484100229
Метонимија на грчком језику значи замена имена. Метонимија је замена једне лексеме или групе лексема другом на основу логичке везе међу тим лексемама. Читам Андрића (Читам Андрићева дела). Поред наведеног примера, метонимију можемо наћи и у примерима: Цео град спава (Становници града спавају), Гледам Кустурицу (Гледам Кустуричине филмове) итд. . . . #srpskijezik #priceojeziku #zanimljivosti #metonimija #leksika #leksikologija #jezik #lingvistika #gramatika
Instagram media - Речник српскохрватскога књижевног језика Матице српске чини шест томова у којима… 2229336260158452448
Речник српскохрватскога књижевног језика Матице српске чини шест томова у којима је обрађено око 150.000 речи, а који су објављивани од 1967. до 1976. године. Занимљиво је да су лексикографи приликом обраде грађе испустили реч пчела, као и све њене изведенице, па тако у Шестотомнику нема ни пчеларника ни пчелара. 🐝 . #srpskijezik #priceojeziku #pcela #recnik #leksema #reci #lingvistika #srpski #jezik
Instagram media - Неке од најлепших песама за децу написао је Добрица Ерић. Прва љубав Jа сам тужан… 2228530023913433170
Неке од најлепших песама за децу написао је Добрица Ерић. Прва љубав Jа сам тужан а њима је смешно заљубих се прво па погрешно; Није мени што ми срце пати већ што она неће да ме схвати Ја је китим цвећем белом радом а њу Драган рани чоколадом Ја јој пишем цедуљице кратке она пише Зорану задатке. Рекао сам брези и тополи да је она најлепша у школи Сад ћу рећи сваком пољском цвету није она једина на свету. . #srpskijezik #priceojeziku #srpskaknjizevnost #pesnik #pesnici #poezija #citati #deca #ljubav #citati #citat #poezija #pesma #knjizevnost #dobricaeric #prvaljubav
Instagram media - Мирослављево јеванђеље, најлепши споменик српске писмености, датира с краја XII… 2228416704565081400
Мирослављево јеванђеље, најлепши споменик српске писмености, датира с краја XII века и написан је српскословенским језиком и ћирилицом. Писано је за Мирослава, брата великог жупана Стефана Немање. То је богослужбена књига која садржи 181 лист танког пергамента, а текст је писан у два ступца уставном ћирилицом и украшен бројним стилизованим минијатурама и иницијалима. Уколико желите да видите овај прелепи споменик српске писмености, посетите Народни музеј у Београду. . . . #srpskijezik #priceojeziku #istorijajezika#jezik #miroslavljevojevandjelje #narodnimuzej #cirilica #srpskoslovenski #srpski #lingvistika #dijahronija
Instagram media - Жута штампа.📰📃 . . . #srpskijezik #priceojeziku #zastosekaze #leksika #gramatika… 2226393885933297269
Instagram media - Компаратив придева строг гласи строжи. . . . #srpskijezik #priceojeziku #komparativ… 2226313957204122404
Instagram media - Недељом читамо Мику Антића. . . . #srpskijezik #priceojeziku #srpskaknjizevnost… 2224920848692116440
Instagram media - Зашто се каже да је некоме пала секира у мед? 🍯 . . . #srpskijezik #priceojeziku… 2224232030267675572
Instagram media - Обратите пажњу када употребљавате ове облике. . . . #srpskijezik #priceojeziku #jezickenedoumice… 2224177127381948394
Instagram media - Прилог напамет, у значењу наизуст, без читања говорити научено, пише се спојено,… 2223499468750685046
Прилог напамет, у значењу наизуст, без читања говорити научено, пише се спојено, док се у конструкцији пасти на памет пише одвојено. . . . #srpskijezik #priceojeziku #pravopis #kakosepise #kakosekaze #jezickakultura #jezik #gramatika #lingvistika #srpski #jezickenedoumice #prilozi #pisanje #pamet #napamet
Instagram media - Писање неких скраћеница често задаје муке. Најчешће грешке су писање скраћенице… 2221984287394392102
Писање неких скраћеница често задаје муке. Најчешће грешке су писање скраћенице гдин уместо г. за господина и писање тачке код скраћенице гђа за госпођу. Исправни облици су искључиво г. за господина, гђа за госпођу, гђица за госпођицу и гг. за господу. . . . #priceojeziku #srpskijezik #jezik #pravopis #kakosepise #kakosekaze #jezickakultura #kulturagovora #gospodin #gospođa #gospođica #gramatika #lingvistika #jezik #srpski
Instagram media - Предлог накрај настаје спајањем предлога и именице и пише се спојено. Међутим, уколико… 2221881491571825652
Предлог накрај настаје спајањем предлога и именице и пише се спојено. Међутим, уколико је значење такво да се издваја именица крај, нпр. Не могу са тобом изаћи на крај, онда се овај спој предлога и именице пише одвојено. 📝 . . . #srpskijezik #priceojeziku #pravopis #kakosepise #kakosekaze #nakraj #srce #predlog #prilog #imenica #gramatika #jezickakultura #onlinelearning
Instagram media - Зашто се каже медвеђа услуга? 🐻 . . . #srpskijezik #zastosekaze #priceojeziku #lingvistika… 2221340622624128566
Instagram media - Генитив множине именица на -лац, као што су гледалац и слушалац, гласи: гледалаца,… 2221190336928545662
Генитив множине именица на -лац, као што су гледалац и слушалац, гласи: гледалаца, слушалаца, док би генитив једнине био гледаоца и слушаоца. 🎭 . . . #srpskijezik #priceojeziku #kakosepise #kakosekaze #pravopis #pozoriste #gledalac #gledaoci #glasovnepromene #lingvistika #jezik #gramatika
Instagram media - Данило Киш један је од наших најзначајнијих писаца 20. века. Његова најзначајнија… 2220611131790365354
Данило Киш један је од наших најзначајнијих писаца 20. века. Његова најзначајнија дела су „Рани јади”, „Пешчаник”, „Башта, пепео”, „Енциклопедија мртвих” и „Час анатомије”. 📚 . . . #srpskijezik #srpskaknjizevnost #priceojeziku #danilokis #danilokiš #enciklopedijamrtvih #citati #ljubav #pisac
Instagram media - Фотограф или фото-апарат? 📷 Када се префиксоид фото односи на фотографију, пише… 2220597764048633481
Фотограф или фото-апарат? 📷 Када се префиксоид фото односи на фотографију, пише се на два начина: уколико је друга саставница несамостална, пише се спојено: фотогрaфија, фотограф, али, уколико је друга саставница самостална, пише се са цртицом: фото-атеље, фото-копија, фото-монтажа. Да ли сте увек сигурни у правилно писање полусложеница? . . . #srpskijezik #priceojeziku #pravopis #kakosepise #kakosekaze #fotografija #fotograf #lingvistika
Instagram media - Драги камен је скупоцени камен велике вредности. У Речнику ЈАЗУ наводе се два значења… 2219820193564401164
Драги камен је скупоцени камен велике вредности. У Речнику ЈАЗУ наводе се два значења придева драг: „који много вреди (објективно)” и „кога други љуби (субјективно)”, као и претпоставка да је прво значење старије. Данас се у овом старијем значењу придев драг више не употребљава и оно је означено као застарело. Од тог значења, „који много вреди, коме је велика вредност, драгоцен, скупоцен”, настао је израз драги камен, али и речи драгуљ, драгуљар и сл. У словеначком и руском језику ово значење се сачувало до данас. (Милан Шипка „Зашто се каже”) . . . #srpskijezik #priceojeziku #reci #jezik #lingvistika #zastosekaze #filologija #leksika #price
Instagram media - „Српски рјечник“ једно је од најзначајнијих дела у историји српске културе. Вук… 2219770313324189682
„Српски рјечник“ једно је од најзначајнијих дела у историји српске културе. Вук Стефановић Караџић у овом делу формулисао је језичку и правописну револуцију и тиме утемељио пут српске писмености. „Српски рјечник“ имао је је два издања, прво издање са 26.270 речи изашло је 1818. године, а друго, допуњено и прерађено издање са 47.427 речи изашло је 1852. године. У „Српски рјечник“ Вук је унео шест слова: ј из латинице, ћ, ђ, љ, њ и џ, а у првом издању није било слова х, примењене су гласовне промене и уз њега је ишло и проширено издање граматике. Ово дело је од изузетног значаја за српски језик и филологију, али поред тога, оно представља праву ризницу знања из које можемо сазнати мноштво занимљивости о историји и географији, о друштвеним и политичким односима, о народном животу, веровањима, обичајима и многим другим областима о животу Срба тог времена. . . . #srpskijezik #priceojeziku #jezik #recnik #srpskirječnik #filologija #vukkaradzic #vukstefanovickaradzic #reci #istorijajezika #jezickezanimljivosti
Instagram media - Потенцијал глагола БИТИ често се чује у погрешном облику и представља грешку која… 2218879656594258395
Потенцијал глагола БИТИ често се чује у погрешном облику и представља грешку која се јавља чак и код најбољих говорника. Облик БИ је облик другог и трећег лица једнине, као и трећег лица множине, те се као најфреквентнији јавља и у свим осталим лицима. На тај начин добијамо погрешне облике: ЈА БИ уместо ЈА БИХ, МИ БИ уместо МИ БИСМО и ВИ БИ уместо ВИ БИСТЕ. Да ли и ви често чујете ову грешку? . . . #srpskijezik #priceojeziku #jezik #potencijal #pravopis #kakosekaze #kakosepise #jezickenedoumice #glagoli
Instagram media - Срећан Божић! 🎄🌌 Божић можете честитати на више начина, али водите рачуна да се… 2216089980544295815
Срећан Божић! 🎄🌌 Божић можете честитати на више начина, али водите рачуна да се Божић пише великим словом, док се божићни празници пишу малим словом. На божићни поздрав „Христос се роди” добијамо одговор „Ваистину се роди”. . . . #srpskijezik #priceojeziku #bozic #kakosepise #pravopis
Instagram media - Сугласник ј пише се у императиву глагола који се у презенту завршавају на -ијем:… 2214795389161644433
Instagram media - Веома честа грешка у српском језику јавља се приликом употребе глагола извинити… 2214748427854960173
Веома честа грешка у српском језику јавља се приликом употребе глагола извинити се, чији се облици често замењују облицима глагола извинути се. То је велика грешка, зато што су значења ова два глагола потпуно различита. . . . #srpskijezik #priceojeziku #pravopis #kakosepise #kakosekaze #izvinitise #izvinutise
Instagram media - Нова година је празник и пише се великим почетним словом, али новогодишњи празници… 2210396782954185714
Нова година је празник и пише се великим почетним словом, али новогодишњи празници пишу се малим словом. Мислите о томе док пишете честитке. Срећна вам Нова година! 🎅❄🎄 . . . #srpskijezik #priceojeziku #pravopis #kakosepise #novagodina
Instagram media - „Ефекат каде” је теорија о памћењу речи према којој се почеци и завршеци речи памте… 2188849655203673760
„Ефекат каде” је теорија о памћењу речи према којој се почеци и завршеци речи памте боље од средине речи. . . . #jezik #srpskijezik #priceojeziku #reci #jezik #lingvistika
Instagram media - На данашњи дан, 1939. године, рођен је наш песник Матија Бећковић. . . . #srpskipesnici… 2188139472706054397
Instagram media - Број 600 пише се шестсто. Шесто је редни број 6 у средњем роду. #srpskijezik #kakosepise… 2177985177914229177
Instagram media - Јесен није јесен, ако не читате Мику Антића. Босонога песма. 🍁🌌 . . . #priceojeziku… 2158219294568553085
Instagram media - Да ли сте се икада запитали зашто се за аристократске и племићке породице каже да… 2146459035737392305
Да ли сте се икада запитали зашто се за аристократске и племићке породице каже да имају плаву крв, када сви знамо да је крв црвене боје? #jezik #srpskijezik #priceojeziku
Instagram media - У животе нам се увлачи септембар.🍁🍂 #priceojeziku #srpskaknjizevnost #srpskijezik… 2124030794447928705
Instagram media - И те како. . . . #srpskijezik #pravopis #kakosepise #priceojeziku #jezik #jezickakultura 2122763670630943929
Instagram media - Комбинације две различите боје пишу се са цртицом: плаво-жута, црвено-бела, сиво-црвени.… 2118335183270600319
Комбинације две различите боје пишу се са цртицом: плаво-жута, црвено-бела, сиво-црвени. Нијансе једне боје пишу се спојено: светолоплава, тамнозелена, зеленкастоплава. #srpskijezik #pravopis #kakosepise #priceojeziku #kakosekaze #jezik #lingvistika #jezickenedoumice
Instagram media - Знате ли како се правилно пише префиксоид ауто у различитим значењима?🚗 . . . #srpskijezik… 2116883456347798527
Instagram media - Процењује се да у свету постоји више од 5000 језика. Различити језици могу бити… 2079055914660399608
Процењује се да у свету постоји више од 5000 језика. Различити језици могу бити врло слични и могу водити порекло од заједничког претка - прајезика. Скуп језика који су се развили из једног прајезика зове се језичка породица, а данас је у свету утврђено око 20 језичких породица. Једна језичка заједница даље се дели на дијалекте који временом постају неразумљиви и различити. Претпоставља се да се то десило и са припадницима праиндоевропске језичке породице, који су заузели пространства Индијског, Тихог и Атлантског океана. Данас се индоевропска језичка породица дели на више грана, и то су: германска, балто-словенска, италска, келтска, албанска, јерменска и индоиранска. Поред индоевропске, у Европи је заступљена и угро-финска језичка породица, а у близини су туркијска и семитска језичка породица. У Африци постоји банту језичка породица, у Азији кинеско-тибетска и дравидска, а у Средњој и Северној Америци уто-астечка. Поред њих, наравно, постоји много језика, познатог или непознатог порекла. Највећи број говорника има кинески језик, и то више од милијарду, а следе га енглески и шпански са 300, односно 250 милиона говорника. 💭📝 (📌Ранко Бугарски „Увод у општу лингвистику”) . . . #jezik #srpskijezik #language #indioeuropean #serbianlanguage #linguistics #priceojeziku
Instagram media - Снага појединца лежи у његовој интелигенцији и његовом језику. . . . #jezik #language… 1996511801008875891
Снага појединца лежи у његовој интелигенцији и његовом језику. . . . #jezik #language #srpskijezik #lingvistika #serbianlanguage #philology #priceojeziku #gramatika #srpski #jezickakultura #kulturagovora #onlinelearning #jezickenedoumice