Best Online Portal for Instagram | Trending Topics | Privacy Policy

- Ko је на Вас извршио највећи утицај? МЦ: Један сиромашни, скромни учитељ који је и сам писао: Душан Берић, родом из села Борче. Ја сам код њега становао као гимназист, неко време, у Темишвару, и он је имао обичај да, после вечере, окупи своју децу, и мене, па да нам прича романе и драме. ("Испунио сам своју судбину", Милош Црњански) #из_наше_књижаре #crnjanski #miloscrnjanski #црњански #милошцрњански #српска #књижевност #književnost #knjizevnost #poezija #proza #putopis

0 Comments: